Hoe lang nog?

Hoe lang nog zal het duren, voordat we wakker worden en besluiten onze eigen beslissingen te nemen? Vooral als het gaat om onze gezondheid. Geraakt door wat ik op tv zag (mensen die tussen wal en schip dreigen te raken), heb ik contact gezocht met de wethouder van Zorg en Welzijn. Ik heb haar gevraagd om een gesprek om haar diverse mogelijkheden aan te reiken. Op verzoek heb ik verdere toelichtingen gegeven. Ik was verbaasd, dat ik daarna een bericht kreeg, dat mijn aanpak niet vergoed wordt via het WMO, de Participatiewet en Jeugdzorg.
Vanuit mijn jarenlange ervaring is dit mijn aanpak:
1 Familieopstellingen. Wanneer je een genogram van het familiesysteem maakt kun je zien, waarom iemand suïcidale neigingen heeft, depressief of schizofreen is, gewelddadig naar anderen toe is, etc. Het heeft te maken met onopgeloste zaken binnen het familiesysteem.
2 Werken met het Lichaamsbewustzijn. Ik heb een methode mogen ontwikkelen, waarmee we direct naar de oorzaak kunnen gaan. Deze methode heb ik uitgelegd in mijn eerste boek.

Het is pijnlijk te weten, dat één opstelling een jaar psychiatrische begeleiding kan overbruggen. Wat kost psychiatrische begeleiding niet?

Tweede boek verschenen

En Nu Verder is verschenen onder eigen beheer.

Dit boek is het vervolg op De Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn.

In dit boek worden de volgende stappen besproken, die leiden tot de ontdekking van je ware wezen, je kern. Er wordt dieper ingegaan op de onderwerpen, die in het eerste boek beschreven zijn. Zo wordt er een nieuwe visie op klachten aangereikt aan de hand van de klachten uit dit eerste boek. Er wordt ook uitgebreider gekeken naar de levenslessen.

In het hoofdstuk Overpeinzingen 1 krijg je informatie, waardoor je genuanceerder en bewuster met bepaalde gegevens om kunt gaan. Je kunt tot de conclusie komen, dat alles gebaseerd is op liefde.

Ook krijg je handvatten aangereikt in de vorm van oefeningen of meditaties teneinde innerlijke vrede te bereiken of inzichten te krijgen over je levensdoel; of te achterhalen wat er in het licht gebracht mag worden om te worden vergeven en losgelaten.

Ons lichaam is ons heiligdom, het voertuig, dat ons helpt om te ascenderen. Hebben wij ons lichaam ooit bedankt voor wat het voor ons doet?

Je kunt dit boek  bestellen door een mail bericht te sturen naar helene@heelzijn.nl onder vermelding van je NAW-gegevens. De kosten zijn 20,00 euro excl. 3,25 verzendkosten.